INTEGRITETSPOLICY

www.svenskakrogare.se Integritetspolicy

ANVÄNDNING AV SVENSKA KRÖGARE AB:S WEBBPLATS ÄR UNDERKASTAD DIN ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖLJANDE VILLKOR:

Välkommen till Svenska Krögare AB:s webbplats ("webbplatsen"). Vänligen granska följande villkor och bestämmelser angående din användning av denna webbplats. Genom att komma åt, använda eller ladda ned information och/eller material från denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av villkoren och bestämmelserna i dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, använd inte denna webbplats.

 1. ANVÄNDNING AV INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS Hela innehållet som ingår på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, text, grafik eller kod, är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt verk enligt svensk lag och annan upphovsrättslag, och är egendom för Svenska Krögare AB. Det kollektiva verket inkluderar verk som är licensierade till Svenska Krögare AB, Upphovsrätt 2023, SVENSKA KRÖGARE AB. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja för kommersiella ändamål, användningen av denna webbplats, åtkomsten till denna webbplats eller något av innehållet som är tillgängligt genom denna webbplats. Du samtycker till att inte kopiera eller posta på någon nätverksansluten dator, sända i någon form av media eller använda, ändra, distribuera, publicera, överföra eller skapa härledda verk av något material som finns på denna webbplats för några allmänna eller kommersiella ändamål. Du har inte tillstånd att ändra några material från denna webbplats på något sätt. Du samtycker till att uttryckligen identifiera Svenska Krögare AB som upphovsrättsinnehavare för eventuellt material eller information som du kopierar från denna webbplats. Detta tillstånd upphör automatiskt utan varning om du bryter mot dessa användarvillkor på något sätt eller i någon omfattning. Vid upphörande ska du omedelbart förstöra allt nedladdat eller utskrivet material. Förutom vad som uttryckligen anges ovan kommer inget innehåll på denna webbplats att tolkas som att ge, genom antydning eller på annat sätt, någon licens eller rätt under någon upphovsrätt, patent, varumärke eller annan immateriell äganderätt tillhörande Svenska Krögare AB. Förutom vad som uttryckligen anges ovan kommer inget här att tolkas som att ge någon licens eller rätt under någon Svenska Krögare AB upphovsrätt och allt innehåll på webbplatsen skyddas av upphovsrätt. Eventuell produkt, process, data, information eller teknologi på denna webbplats kan vara föremål för andra immateriella rättigheter, vilka alla förbehålles av Svenska Krögare AB. och dess samarbetspartners och som inte licensieras här. Du medger att information som finns på delar av denna webbplats som är lösenordsskyddade är avsedd för användning endast av auktoriserade personer. Du samtycker till att endast komma åt de delar av denna webbplats som du är auktoriserad att komma åt. Obehörig åtkomst av en del av denna webbplats utgör en överträdelse av dessa användarvillkor.

 2. ANVÄNDARUPPFÖRANDE Du samtycker till att inte använda denna webbplats för att bryta mot eller uppmana till överträdelse av någon tillämplig nationell eller internationell lag; kränka rättigheterna för tredje part, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter samt integritet eller publicitet; eller störa eller avbryta denna webbplats, datorservrar eller forum som är tillgängliga via denna webbplats. Om du använder denna webbplats för att begå något av ovanstående kan Svenska Krögare AB, efter eget gottfinnande, avsluta din möjlighet att använda denna webbplats.

 3. ÄNDRING OCH AVSLUTNING AV WEBBPLATS Svenska Krögare AB förbehåller sig rätten, när som helst och från tid till annan, att ändra eller avsluta, tillfälligt eller permanent, denna webbplats (eller en del av den) med eller utan förvarning. Du samtycker till att Svenska Krögare AB inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, upphävande eller avslutande av denna webbplats. Svenska Krögare AB kan även göra förbättringar och/eller förändringar i de tjänster som beskrivs på denna webbplats när som helst utan förvarning. Dock frånsäger sig Svenska Krögare AB allt ansvar att uppdatera, förbättra eller förändra denna webbplats.

 4. ANDRA WEBBPLATSER OCH RESURSER Tredje parter som använder denna webbplats kan tillhandahålla länkar eller åtkomst till andra webbplatser och resurser. Eftersom Svenska Krögare AB inte har kontroll över sådana webbplatser och resurser, erkänner och samtycker du till att Svenska Krögare AB inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana webbplatser eller resurser och inte stödjer och inte är ansvarig eller ansvarig för något innehåll, reklam, produkter eller andra material på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Du erkänner vidare och samtycker till att Svenska Krögare AB inte ska vara ansvarig eller ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller förlitande på något sådant innehåll, varor eller webbplatser som finns tillgängliga på eller via en sådan webbplats eller resurs.

 5. ANVÄNDNING AV COOKIES Även om acceptans av cookies inte krävs för att besöka denna webbplats, använder vi cookies. Cookies är små textfiler som lagras på datorns hårddiskar och används regelbundet för att analysera enskild webbplatsaktivitet. Genom att samla in och komma ihåg information om ditt besök på en webbplats möjliggör cookies att webbapplikationer känner igen och svarar på dina individuella preferenser. En cookie-fil kan innehålla information som denna webbplats använder för att svara på dig som individ och anpassa en webbplatsupplevelse efter dina preferenser. Vissa delar av denna webbplats använder cookies. Detta möjliggör för Svenska Krögare AB att avgöra användbarheten hos information som tillhandahålls till våra användare och att analysera effektiviteten i vår navigeringsstruktur när vi tillhandahåller dig den informationen. I slutändan hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplatsupplevelse. Om du föredrar att inte ta emot cookies på denna webbplats kan du ställa in din webbläsare så att den varnar dig innan du accepterar cookies, och du kan vägra att acceptera cookies när din webbläsare varnar dig för dess närvaro. Du kan också vägra alla cookies genom att stänga av dem i din webbläsare eller ta bort cookies som redan har lagrats på din dator. Om du har ställt in din webbläsare så att den inte tillåter cookies kan du fortfarande komma åt denna webbplats, förutsatt att detta kan påverka din upplevda användbarhet av denna webbplats. Analysverktyg: Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC ("Google"). Google Analytics använder "cookies", vilka är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter där detta krävs enligt lag eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att associera din IP-adress med annan data som innehas av Google. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja de lämpliga inställningarna i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan du kanske inte använda webbplatsens fulla funktionalitet. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av data om dig av Google på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

 6. SVENSKA KRÖGARE AB ANVÄNDER GOOGLE ADWORDS FÖR ÅTERMARKNADSÖRINGSÄNDAMÅL Svenska Krögare AB använder återmarknadsföringstjänster för att annonsera på tredjepartswebbplatser (inklusive Google) till tidigare besökare på vår webbplats. Det kan innebära att vi annonserar till tidigare besökare som inte har slutfört en uppgift på vår webbplats, till exempel att använda kontaktformuläret för att göra en förfrågan. Detta kan vara i form av en annons på Googles sökresultatsida eller på en webbplats i Googles Displaynätverk. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser baserat på tidigare besök. Naturligtvis kommer all data som samlas in att användas i enlighet med vår egen integritetspolicy och Googles integritetspolicy. Du kan ange inställningar för hur Google annonserar för dig genom att använda sidan för Google Ad Preferences, och om du vill kan du välja att inte delta i intressebaserad annonsering alls genom att använda cookie-inställningar eller permanent med hjälp av en webbläsartillägg.

 7. SVENSKA KRÖGARE AB ANVÄNDER META PIXEL FÖR ÅTERMARKNADSFÖRINGS- OCH ANPASSADE MÅLGRUPPER En anpassad målgruppspixel är en liten bit JavaScript-kod som vi har införlivat i varje av våra webbsidor. Denna kod ger en serie funktioner för att överföra händelser som är specifika för applikationen och användardefinierade data till Facebook. Vi använder anpassade målgruppspixlar för att registrera information om hur besökare använder vår webbplats. Av den anledningen innehåller varje av våra webbsidor en anpassad målgruppspixel. Denna pixel registrerar information om användarens webbläsarsession, som den skickar till Facebook, tillsammans med en hashad version av Facebook-ID och den visade URL:en. Varje Facebook-användare har ett unikt, enhetsoberoende Facebook-ID som gör att vi kan adressera och känna igen användare över en rad enheter med hjälp av det sociala nätverket Facebook, så att vi kan adressera våra besökare för kommersiella ändamål genom Facebook-annonser. Användarinformationen kommer att raderas efter 180 dagar, tills användaren besöker vår webbplats igen. Svenska Krögare AB respekterar din integritet. Därmed kommer ingen personlig information om enskilda besökare på webbplatsen att avslöjas för SVENSKA KRÖGARE AB och SVENSKA KRÖGARE AB kan endast annonsera till webbplatsens kundmålgrupper på ett målinriktat sätt när kundgruppen har nått en kritisk massa. Detta gör det omöjligt för SVENSKA KRÖGARE AB att upptäcka identiteten hos enskilda användare.

 8. GARANTIUNDANTAG nformation som nås på denna webbplats är inte utförlig. Svenska Krögare AB gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och aktuell information, när det är möjligt, men ger inga garantier eller representationer avseende dess noggrannhet eller fullständighet. INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UPPGES ELLER UNDERFÖRSTÅS, LAGSTIFTNINGSMÄSSIGT ELLER ANNARS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, OFÖRSEELSE, OCH HANDLINGSBARHET. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGT TILL (a) DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR PÅ EGEN RISK; (b) DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND; (c) SVENSKA KRÖGARE AB AVVISAR UTTRYCKLIGT ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM HANDLINGSBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH OFÖRSEELSE; (d) SVENSKA KRÖGARE AB GÖR INGEN GARANTI ATT (i) DENNA WEBBPLATS UPPFYLLER DINA BEHOV, (ii) DENNA WEBBPLATS BLIR OAVBRUTEN, RIMLIG, SÄKER ELLER FELEFRI, ELLER (iii) DEN INFORMATION SOM KAN FÅS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR NOGGRANN ELLER PÅLITLIG; (e) EVENTUELLT MATERIAL SOM LADDAS NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS FÅS OCH ANVÄNDS PÅ EGEN RISK OCH DISKRETION OCH DU KOMMER ENDAST ATT VARA ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA PÅ DITT DATASYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM FÖLJER AV NEDLADDNINGEN AV SÅDANT MATERIAL; och (f) INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR VIA ELLER FRÅN DENNA WEBBPLATS SKA SKAPA NÅGON GARANTI AV SVENSKA KRÖGARE AB

 9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGT TILL ATT SVENSKA KRÖGARE AB OCH ANDRA PARTER SOM ÄR INVOLVERADE I SKAPANDET, PRODUCERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DENNA WEBBPLATS INTE SKA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, INCIDENTER, SPECIELLA, FÖLJANDE ELLER FÖREBILDADE SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, GODTYCKLIGHET, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM SVENSKA KRÖGARE AB HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR), SOM FÖLJER AV (i) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS; (ii) KOSTNADEN FÖR INKÖP AV ERSÄTTANDE TJÄNSTER SOM FÖLJ AV EVENTUELLA TJÄNSTER, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM HAR KÖPTS ELLER ERHÅLLITS GENOM ELLER FRÅN DENNA WEBBPLATS; (iii) ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DIN ÖVERFÖRING ELLER DATA VIA EN AUKTORISERAD KONTAKT; (iv) UTTALNINGAR ELLER BETEENDEN AV TREDJE PART PÅ DENNA WEBBPLATS; ELLER (v) NÅGON ANNAN FRÅGA SOM HAR ATT GÖRA MED DENNA WEBBPLATS. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER FÖREBILDADE SKADOR KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG.

 10. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag av vissa garantier eller begränsning eller uteslutning av ansvar för incidentala eller följande skador. Följaktligen kan vissa av begränsningarna i avsnitt 6 och 7 ovan inte gälla för dig.

 11. INTEGRITETSVILLKOR Svenska Krögare AB samlar in viss information när du registrerar dig som medlem, när du använder webbplatsen www.svenskakrogare.se och när du besöker sidorna för vissa tredje parter. Svenska Krögare AB kan samla in information om dig och din användning av webbplatsen som är både personlig och icke-personlig. För ändamål med dessa användarvillkor är "personlig information" information om dig som kan användas för att personligen identifiera dig och som inte annars är offentligt tillgänglig. "Icke-personlig" information är allt annat. När du registrerar dig som medlem i Svenska Krögare AB kommer du att ombedas att lämna information som ditt företagsnamn, fysisk adress, e-postadress och annan information relaterad till ditt företag. Svenska Krögare AB kan även samla in information om dina transaktioner med företaget och/eller dina transaktioner med dess affilierade företag, tredje parter osv. Svenska Krögare AB tar automatiskt emot och registrerar information från din webbläsares serverloggar, inklusive din IP-adress, företagets cookie-information (inklusive utan begränsning kakor, flash-kakor och webbfyrar) och de sidor du begär. Svenska Krögare AB kan använda någon eller all din information för följande allmänna ändamål:

 12. Anpassa användarupplevelsen på dess egna och sina affilierade webbplatser. · Anpassa reklam och innehåll du ser. · Erbjuda anpassade funktioner. · Förbättra våra tjänster. · Utföra forskning. Svenska Krögare AB kan dela med sig av eller sälja till sina affilierade företag, annonsörer, distributörer, tillverkare och andra tredje parter din icke-personliga information i kommersiella syften utan ersättning till dig. Svenska Krögare AB kan också dela med sig av information till affilierade företag, annonsörer, distributörer, tillverkare och andra tredje parter för att dessa parter ska kunna ge dig mer användbar information, bättre produkter eller specialiserade tjänster. Dock säljer, hyr eller tillhandahåller inte Svenska Krögare AB din personliga information till tredje parter utan din tillåtelse, förutom som specificerats nedan: · Svenska Krögare AB kan dela din personliga och/eller icke-personliga information som svar på stämningar, domstolsbeslut eller rättsliga processer, eller när det är nödvändigt, för att etablera eller utöva företagets rättsliga rättigheter eller försvara sig mot rättsliga anspråk. · Svenska Krögare AB kan dela din personliga och/eller icke-personliga information med myndigheter om Svenska Krögare AB, enligt dess enskilda bedömning, anser det nödvändigt att dela sådan information för att underlätta en utredning, förhindra eller vidta åtgärder avseende olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri eller liknande situationer som innefattar potentiella hot mot säkerheten för någon person, överträdelser eller misstänkta överträdelser av dessa användarvillkor som rör personlig säkerhet, eller som annars krävs enligt lag. Svenska Krögare AB kan ställa in och få tillgång till kakor på din dator för att bland annat anpassa användarupplevelsen. Du kan uppleva vissa förluster av funktionalitet om du stänger av kakor i din webbläsare eller på annat sätt inaktiverar dem. Affilierade företag, annonsörer, distributörer, tillverkare och andra tredje parter som visas på webbplatsen kan också innehålla kakor eller märka din dator med kakor. Svenska Krögare AB kontrollerar inte dessa tredjepartscookies och, för din egen skull, bör du granska de relevanta användarvillkoren och/eller integritetsvillkoren för sådana tredjepartswebbplatser. Tredjepartsannonser som visas på webbplatsen kan också innehålla märken som gör att sådana tredje parter kan samla in information om användarens interaktion med sådana annonser. Se https://www.adrollgroup.com/privacy för att lära dig mer.

 13. SKADESTÅNDSANSVAR Du samtycker till att skadeslösa och hålla Svenska Krögare AB och dess aktieägare, dotterbolag, affilierade företag, tjänstemän, chefer, agenter, medmärkesleverantörer eller andra samarbetspartners samt anställda oskadliga från och mot alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som framställs av tredje part på grund av eller i samband med din användning av denna webbplats, din överträdelse av dessa användarvillkor eller din överträdelse av någon annans rättigheter.

 14. MEDDELANDE Meddelanden till dig kan ske antingen via e-post eller vanlig post. Svenska Krögare AB kan också tillhandahålla meddelanden om ändringar av dessa användarvillkor eller denna webbplats genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden för dig allmänt på denna webbplats.

 15. RÄTTSTVISTER Dessa användarvillkor och din relation med Svenska Krögare AB ska regleras av lagarna i Sverige utan hänsyn till dess val eller konflikter med lagbestämmelser. Du och Svenska Krögare AB underkastar er personlig och exklusiv jurisdiktion i Sverige och samtycker vidare till att varje tvist som rör dessa användarvillkor ska väckas i en domstol som sitter i Stockholms län, Sverige.

 16. ÄNDRING AV AVTALET Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats, och du ansvarar för att regelbundet granska användarvillkoren. Alla ändringar träder automatiskt i kraft trettio (30) dagar efter att de först har publicerats på denna webbplats. Din användning av denna webbplats efter det att ändringar har trätt i kraft i användarvillkoren ska utgöra ditt bindande godkännande av den ändringen.

 17. ALLMÄNT Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Svenska Krögare AB avseende denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan dig och Svenska Krögare AB avseende denna webbplats. Svenska Krögare AB:s underlåtenhet att verkställa någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte tolkas som ett avstående från någon bestämmelse, rättighet eller rättsmedel. Om någon del av dessa användarvillkor anses vara oförbindlig ska den oförbindliga delen tolkas i enlighet med gällande lag så nära som möjligt för att återspegla parternas ursprungliga avsikter, och de återstående bestämmelserna ska gälla fullt ut. Avsnitt 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 i dessa användarvillkor ska överleva eventuell upphörande av denna webbplats eller dessa användarvillkor.